Ученици от Кърджали спечелиха екопроект за защита на растението Венерин косъм. То е вписано в Червената книга на изчезващите видове и се среща изключително рядко. Задачата на децата е да съхранят единственото му естествено находище в Източните Родопи.