Парламентарната комисия по здравеопазване реши срокът за подаване на молби за разсрочено плащане на неиздължени здравни вноски да бъде удължен.

Въпреки това, депутатите не уточниха с колко се удължава този срок.

Директорът на Националния осигурителен институт Йордан Христосков обясни, че е обсъждал с министъра на здравеопазването Славчо Богоев молби за разсрочване на вноските да се приемат до края на юни.

Според действащия сега Закон за здравното осигуряване, този срок е 31 март.