40 души с увреждания от Хасково бяха назначени на работа в обувна фабрика. Те са наети по проекта "Реализация и по-достоен живот за хората с увреждания" по програма ФАР.