Българският патриарх Максим отслужи прощална вечерня и даде прошка на миряните.

Смисълът на покаянието църквата обяснява с притчата за Христос, който казал, че носи на гърба си изгубената овца - човекът, който се е покаял.

Но освен християнски, прошката има и чисто човешки смисъл.

На днешния ден хората получават уникалния шанс веднъж в годината да се извинят и да бъдат простени.

Дните до Христовото възкресение са възможност не само за пречистване на вярващите. Празник като днешния дава шанс и на невярващите да подредят личните си взаимоотношения.

"Като че ли ние нямаме изобщо културата на поемане на вина, на първоотстъпване - тази важна стъпка в процеса на общуване, която изисква всеки да прави стъпки напред и назад като при тангото. За да може да се танцува танго, хората трябва да могат да правят както стъпки напред, така и стъпки назад", казва доц. Райна Гаврилова, културолог.

Българската традиция казва по-младите да искат прошка от по-възрастните, а те да им я дадат. Според психолози, търсещите опрощение, са в привилегирована позиция.

"Този, който трябва да даде прошката ми се струва, че е в по-тежката ситуация, защото той е този, който преценява, дали е искрен, дали ще я даде или ще приложи една много честа ситуация, в която казва: "Бог да ти прости, аз не мога", допълва доц. Гаврилова.

Историята показва, че светът воюва периодически, не постоянно. В по-ранните общества хората искрено са вярвали в това, да направят крачка към другите.

"Поискайте прошка, поискайте прошка, особено от тези, които може би няма да са тук след година, за да могат да ви я дадат", съветва доц. Райна Гаврилова.