Писмото подкрепиха журналисти и потребители на психична помощ.

До дома за възрастни с психични разстройства в село Пастра няма шосе, нито табела. Скрит е в Рилската обител. Тази изолираност, според правозащитните организации, е причината и за социалната изолация на домуващите.

В Пастра живеят стотина мъже. Разпределени са в три сгради. Стаята на Асен е разположена в най-луксозното помещение. Банята се намира в мазето на едно от зданията. Тоалетните са навън.

В повечето домове няма материални условия тези грижи да бъдат полагани. Рядко за тях се полагат редовни грижи от лекари, редовни прегледи от стамотолог, гинеколог и т. н.

За мъжете в Пастра се грижи общо практикуващ доктор. Психиатър идва само два пъти в годината.
Единственият телевизор в стола е повреден. Телефон няма.

Правозащтиниците алармират, че условията в дома не отговарят на нито един от минималните стандарти за социални услуги, регламентирани в закона. След подобни сигнали преди година бяха затворени пет подобни дома.