Преди интервюто в американското посолство интернет страницата можете да намерите част от визовите документи.

След като ги разпечатате и подпишете, можете да се явите на интервю с вече попълнен формуляр.

Кандидатите с електронно попълнени формуляри се нареждат в началото на опашката и минават преди останалите.

В случай, че молбата бъде одобрена, паспортът с готовата виза ще бъде върнат на кандидата минути след края на интервюто.