Проект за концепция за нова национална имиграционна политика, отворена към желаещите да се установят в страната, ще бъде представен на кръгла маса в НДК.

Проектът предлага да се въведат квоти за имигранти, подобно на други държави, да отпадне ограничението им на право на собственост на земя, да има нова политика особено по отношение на млади и висококвалифицирани чужденци. Идеята е още да отпадне ограничението за политическа дейност на чужденци в България и да се потърсят форми за представителност в местната власт.