"Със лучите Рентген що откри, чудо ново пред света представи: Тъмните тела прозрачни прави, тайна в мрака веч не можеш скри." Така започва стихотворението "Рентгеновите лучи", което Иван Вазов написва през 1900-ната година. То е включено в сборника "Под нашето небе" и е непознато на широката публика.

"За съжаление нямаме никакви податки за това стихотворение, за неговата творческа история. Само в анкетата на проф. Иван Шишманов, Вазов е отбелязал, че то е хумористично стихотворение. Точно тогава били открити "рентгеновите лучи"", разказва Ирина Бачева, уредник на къщата-музей "Иван Вазов" в София.

Физикът Роберт Попиц издирва стихотворението и го включва в публикация, посветена на стогодишнината от създаването на рентгена. По онова време в цяла Европа се създават стихове, песни, дори сценки в чест на рентгена, твърди Роберт Попиц.

"Иван Вазов може би се е впечатлил от всичко това. Освен това, първите рентгенови кабинети, казах, по същото това време, са разкривани в Пловдив и София", посочва Роберт Попиц.

Той добави, че е прочел стихотворението стихотворение за първи път, когато е бил рентгенов техник в Русенската болница.

"Ето оня строги проповедник, как върху пороците фучи. Сам чист, бял, като алпийски ледник. Дайте Рентгеновите лучи!

А свидливата госпожа Гица! Все за чест, приличие гълчи. На глед - ангел, на слова - светица, Дайте Рентгеновите лучи! "