Това гласуваха депутатите в началото на парламентарния ден.

Народните представители приеха също предложението на ОДС в седмичната програма да се включи избор на временна комисия, която да излезе със становище по искането на главния прокурор за сваляне на имунитета на бившия земеделски министър Венцислав Върбанов.

Отхвърлено беше искането на Коалиция за България тази седмица да се разглеждат промените в Наказателния кодекс.

Предложението на мнозинството съдържаше избор на представители на българския парламент в Европейския конвент, ратификация на меморандума за разбирателство за командването на миротворческите сили в Афганистан и обсъждане на проекторешение за българското участие в операцията.

В Народното събрание ще се проведат консултации между парламентарните групи на НДСВ и ДПС.