Едва 8% от хората в България са доволни от живота си, сочи световно социологическо проучване, осъществено във Вашингтон. 17% от гражданите на Индия са казали, че са доволни от живота в страната си, в съседните Китай и Пакистан тези показатели са съответно 23% и 25%.

Над половината от обитателите на Северна Америка и Западна Европа са удовлетворени от живота си. Сред италианците съотношението на доволни към недоволни е 70 към 24, но те са значително по-малко скептични от гражданите на България, Полша, Русия, Словакия, Украйна и Чехия.