В Пловдив днес ще бъде открит клон на Националния център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/. В страната вече са разкрити 9 подобни клона, а до края на годината броят им ще стане 15.

Идеята е да се децентрализира професионалното обучение, като се запази качеството на подготовката. БТПП ще инициира и създаването на Съвет на лицензираните центрове за професионално обучение, чийто основни задачи ще са да гарантира качеството на професионалната подготовка и да защитава интересите на центровете. Първата проява на пловдивския център за професионално обучение ще е осемдневен курс по международни счетоводни стандарти.