Сто и петдесет души бяха арестувани в Ню Йорк, заради демонстрации срещу Световния икономически форум. Пред очите на кмета на града и шефа на полицията бяха разбити витрини и изпочупени прозорците на близките сгради.
Полицията се намеси и незабавно арестува 87 души.