Това съобщава гръцкият вестник "Ангелиофорос". Данните били огласени от македонски представител на среща в Солун, посветена на трансграничното сътрудничество за опазване и управление на водите на реката. Експертните предложения били одобрени от парламента в Скопие. Френски и италиански компании проявявали интерес за изграждане на обектите, за които Македония щяла да поиска финансова помощ от Европейския съюз.