Кметът на село Страцин, община Поморие, Смаил Зейнал е бил деца в училищния двор. Той е раздавал правосъдие с шамари и ритници пред строените в двора ученици и учители.

Днес учителите не си спомняха, какво се е случило в сряда сутринта.