Тази седмица министър Лидия Шулева предложи да бъдат въведени минимални осигурителни прагове.

Ако едноличен търговец е и на трудов договор във фирма, вноските се удържат от работодателите, но с негово участие от 25%. В такъв случай, когато се пенсионира, ще му бъде призната година в повече.

Тези, които подлежат на задължително осигуряване, правят вноски върху всички доходи, получени от трудова дейност.

Едноличен търговец, който работи едновременно и на трудов договор, трябва да направи вноските за миналата година за дейността си като ЕТ върху избран осигурителен доход. Той не може да бъде по-малък от 170 лева и по-голям от максималния осигурителен размер за тази година от 850 лева. Окончателният осигурителен доход се определя в края на годината.

Според Емил Мирославов от Дирекция "Трудово право и обществено осигуряване" в МТСП, осигуряването дава на едноличните търговци възможност за пенсиониране, като времето се признава за осигурителен стаж, и "доста голяма сигурност, която им се урежда след това".

В момента от 700 000 еднолични търговци у нас едва 200 000 се осигуряват.