То беше образувано на 15 януари, след жалба на прокурора Николай Колев, с която той оспорва решението на Висшия съдебен съвет от 1999 г. за избиране на главен прокурор. 

Делото започна в девет часа. Никола Филчев не дойде в съда. Николай Колев яви лично. Според него, решението за избора на главния прокурор е нелигитимно, защото трима от членовете на Висшия съдебен съвет тогава са били незаконно избрани.
Те бяха отстранени от Съвета по решение на Конституционния съд след жалба на 50 депутатати от 38-то Народно събрание.

Ответната страна днес оспори жалбата на Николай Колев. Изборът на главен прокурор няма преки правни последици за Колев, аргументира се обвинението.

България е правова държава и обществото има интерес от законовия избор на главен прокурор, контрира Николай Колев. Съдът не прие аргументите на обвинението.

Обвинението поиска спиране на съдебното производство заради двете искания на Филчев до Конституционния съд, който да се изкаже дали тълкувателните решения на съда са с обратна сила или важат занапред. Съдът не уважи и това искане.

Върховният административен съд ще се произнесе в законовия си едномесечен срок.