Консултативният съвет по млякото ще обсъди днес готовността на регионалните служби на Държавния ветеринарно-санитарен контрол за субсидиране на краве и биволско мляко. На редовното заседание ще бъдат разгледани и предложения за бъдещото развитие на млечния сектор, както и досегашната съвместна работа за изпълнението на поетите ангажименти по подписания меморандум между земеделското министерство и браншовите организации в сектора.