Банкнотите са за една държава това, което е паспортът за всеки гражданин. Това твърдят от музея на БНБ. Банкнотите разказват още и за икономическото положение на страната ни от Освобождението до наши дни.

Най-красивите и качествени пари България е имала, когато е била икономически стабилна. Тъй като страната ни не е имала монетен двор във военните години не е секла монети, а са емитирани банкноти с размерите на днешните автобусни билети.

Използвали сме дори амбалажна хартия за производството на нашите пари.

България печати банкнотите си в Русия, Великобритания, Германия, Съветския съюз и в Съединените щати.

Американската емисия банкноти е от 1924 година. Офертата направена от САЩ била най-скъпа, но предлагала най-добро качество на хартията и мастилото.

Малко известен е фактът, че банконите от първата емисия след Освобождението отпечатани в Русия са подписани една по една собственоръчно от тогавашния председател и касиер на БНБ.

Емисията от 1947 година колекционерите наричат партизанска, заради изобразения партизанин на банкнотата от 1000 лева. Тази банкнота така и не била пусната в обращение, както и банкнота с лика на Цар Борис Трети в народна носия с калпак.