Потърпевши вече са завели две дела срещу Бюрото по труда в Стара Загора.

Работодателят е задължен да назначи на работа и специалисти с увреждания във фирма с над 50 служители. Те трябва да бъдат от 4% до 10% от общия брой на работниците, регламентира член 315 от Кодекса на труда. Тези работодатели могат да ползват преференции по Закона за насърчаване на заетостта. Въпреки това много малко фирми изпълняват нормативните разпоредби.

Проблемът не е в стимулирането, а в контрола, който трябва да упражняват инспекциите по труда и в дискринационния начин на работодателите да не допускат до интервю хора с увреждания.

Директивата на Европейския съюз за равнопоставеност на заетостта не допуска работодател да откаже интервю или работа на специалисти поради техните увреждания, обясни Джон Кларк, консултант към Европейската комисия за равни възможности на хората с увереждания, към Съвета на Европа и към Международната служба по труда.

Според Центъра за независим живот хората с увреждания трудно успяват да получат работа и поради сегашната процедура за оценка на рабоспособност. Тя ги дискриминира и трябва да бъде променена, настояват от Центъра. На международна конфереция, чрез сравнителен анализ на законодателствата на Швеция, Великобритания, Съединените щати и Европейския съюз и дискусии, ще бъдат потърсени начини как да се спазват правата на хората с увреждания у нас.