Банките ще отпускат най-малко по 2 хиляди лева и най-много по 15 хиляди лева за бизнеспрограма. Срокът за покриване на заемите е от 3 до 5 години. Всички, които са одобрени до момента и ще получат микрокредитите, ще се възползват от 6- месечния гратисен период, уточниха от Министреството на труда и социалната политика. Досега в Обединена българска банка са подадени 72 заявления, а в "Евробанк" - 35.

Синхрон: Радослав Бозаджиев- заместник- министър на труда и социалната политика
"Като производства и идеи преобладава предимно желанието за развитие на агробизнес в различните му форми - растениевъдство, животновъдство. Малко са промишлените предприятия и тези за услугите", каза Радослав Бозаджиев, заместник-министър на труда и социалната политика.

Сред одобрените проекти има такива за производство на мед и сокове, на полиетиленови бутилки, както и за търговия със строителни материали.
Осем от бизнесцентровете по програма "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" вече консултират базплатно всички безработни, желаещи да получат заеми от Гаранционния фонд.
Най-много са кандидатите в Сливен и Нова загора, следват Пазарджик и Шумен, показват данните на социалното министрество за януари.