Не се плащат никакви такси, решението се обявява в едно заседание и не може да се обжалва, съобщи ръководителят на проекта, който е член на Българската асоциация за гражданско общество и правни инициативи.
Идеята на асоциацията е хора с ниски доходи да могат да уреждат проблемите си извън държавните съдилища. Съдът ще се занимава например със спорове между съседи за имуществени щети при наводнение или със спорове за заеми и лихви за малки суми.