Това се твърди в проект на Световната банка за насърчаване на заетостта и борба с бедността в България, цитиран от радио "Дойче веле".

Мизерията е най-осезаема сред безработните и икономически неактивното население, предимно неработещите пенсионери, се твърди в документа. Социалните помощи осигуряват 12% от доходите на домакинствата в страната. В доклада на банката се отбелязва нарастващата концентрация на мизерията по регионален и етнически признак.
Данните за миналата година показват, че ромите са 10 пъти по-бедни от етническите българи. Сравнението при етническите турци показва 4 пъти по-висока бедност в сравнение с българите.
Децата до 10 години са 10% от населението, но съставляват 20% от бедните, което е отражение на влиянието на мизерстващите многодетни групи роми.

Анализаторите на банката изтъкват етническия признак като много силен определящ фактор за разпространението на мизерията в България. Високата концентрация на бедността сред специфични групи на българското население представлява голямо предизвикателство пред развитието на България се твърди още в документа.