Само с решение на съда или с писмено съгласие на данъчен служител ще се разкрива данъчна тайна. Това предвиждат изменения и допълнения в Данъчно-процесуалния кодекс. С измененията се улесняват и фирмите, които сменят седалището си. Те няма да подават две данъчни декларации, както досега, а само една на навия си адрес. Ограничава се и срокът за извършване на финансови ревизии - не повече от 6 месеца.