Установени са две нарушения по Закона за акцизите, от които едното е в магазин за продажба на вносни цигари без бандероли или с фалшив бандерол, а във втория случай - за продажба на алкохол без лиценз.
По Наредбата за касовите апарати са установени 7 нарушения, от които най-много за неиздаване на касови бележки.
В три от случаите е установено деклариране на патентен данък с по-нисък размер от установения дължим данък при проверката. В този случай глобата е два пъти размера на дължимия патентен данък.
Снекбар "Старият лорд" беше запечатан заради непредставяне на никакви документи на фирмата.

Всички обекти, в които има нарушение по Наредбата за касовите апарати или по Закона за акцизите, ще бъде запечатан до две седмици след издаване на наказателното постановление, съобщи Васил Панов, началник на отдел "Оперативен контрол" на Главна данъчна дирекция.