Над шестдесет състезатели премериха сили в надбягването, което се провежда ежегодно от 1966 година насам. Участниците трябва да преодолеят 800-метрово трасе.
Правилата за участие в състезанието са много строги и съобразени със старите традиции. До надбягването се допускат само коне от породите оберланд, хафлингер и пони. 
Животните трябва да се направляват без помощта на камшик.

Основният поминък в Бавария в миналото е бил земеделието и конете са играли съществена роля в стопанството на областта.
Преди изобретяването на автомобилите, шейните, теглени от коне, са били единственият сигурен начин за придвижване през зимата. Състезанията с конски врягове са огромно забавление за местните жители в днешно време, а победителите се награждават с чан и копринена лента.