Настъплението на урбанизацията в Тайланд унищожи множество птици, които доскоро характеризираха неповторимата фауна на страната. Естествената им среда беше отнета от пътищата и сградите.
Много от редките птици са били спасени от пазарите, където ги продават, за да бъдат заклани или като домашни любимци.

Специална програма се прилага сега в развъдния център "Бангпра", на около 100 км от Банкок. Нейната цел е да увеличи репродуктивните възможности на редките водни птици. 

Пптиците поемат сами живота си в дивата природа, след като се излюпят и бъдат отгледани до зряла възраст.
Те растат в резервата под грижите на орнитолога Сонг Род до този момент .Той ги пуска в дивото един или два пъти годишно, когато се увери, че са достигнали зрелостта си и са способни да оцелеят в дивата природа.