Тридесет и пет души от село Къпиново прехранват семействата си с работа в северните части на Гърция.
Кметът на селото твърди, че най-много от съселяните му са наети, като строители и земеделци в близкия град Ниамакра. Според него липсата на поминък кара все повече хора да мигрират на юг.