Своеобразното средство за отслабване ще замести драстичните хирургични методи за ограничаване броя на поеманите калории като болезненото захващане на челюстите с фина тел или стесняването на стомаха със скоби.

Магнитите са прикрепени към шина за зъби. Те позволяват на носещия ги, когато се храни, да отваря устата си само толкова, че в нея да може да влезе сламка.
Изобретателят работи в момента върху своеобразен ключ, с който магнитните скоби ще могат да се отключват при спешни случаи.
Магнитната диета за отслабване е преминала дванадесетмесечни изпитания през 2001 г. и през тази година ще бъде подложена на клинични експерименти.