Шестдесети деветгодишна френска пенсионерка обменила днес в банката два милиона френски франка в кеш. Тя съхранявала парите в сейф у дома си. Жената си тръгнала след обмяната с банкноти, на стойност около 250 000 долара.