Японското правителство има намерение да увеличи мерките за сигурност, след като САЩ повишиха нивото на терористична заплаха. Въпреки, че Токио не разполага с каквито и да е конкретни данни за подготовка на терористични атаки, японските дипломатически представителства в чужбина ще бъдат активизирани за събиране на информация. Във връзка със ситуацията в Ирак още през март в Япония бяха разположени 12 000 полицаи, които охраняват 650 обекта.