Българското правителство ограничава правото на религиозна свобода за някои неправославни религиозни групи. Това е записано в раздела за България на годишния доклад на Държавния департамент на Съединените щати за религиозните свободи по света.

В текста се посочва, че процесът на регистрация на различните вероизповедания у нас е селективен, бавен и непрозрачен.