Създаването на експертна група за подготвянето на нов закон за специалните разузнавателни средства ще обсъди правителството днес. Членове на междуведомствената експертна група ще бъдат представители на министерствата на правосъдието, на вътрешните работи и на отбраната.

В закона трябва да се определи редът и органите, които разрешават използването на разузнавателни средства в случаите, когато информацията е класифицирана по закон. Законът трябва да регламентира и реда, по който тази информация ще бъде съхранявана или унищожавана.