За първи път в заседанието на външните министри на страните от Алианса участват и колегите им от поканените държавите. Очаква се процедурата за всички седем страни, поканени за членство, да се ускори с два месеца.

Атлантическият клуб в България официално обяви началото на широка обществена инициатива за достойно и съдържателно ознаменуване на скорошното приемане на страната ни за пълноправен член на Пакта. Инициативата ще се разгърне под мотото "Национална кампания "България в НАТО" и ще съдържа разнообразни културни и обществено-политически събития, посветени на историческата за страната ни промяна. Почетен председател на кампанията ще бъде министърът на външните работи Соломон Паси.