Занапред дори и собствениците на аналогови телефони ще плащат повече за по-дългите разговори. Досега те се таксуваха на обаждане, без оглед на тяхната продължителност.

Сега се въвеждана импулсно отчитане на разговорите по аналоговите телефони, както е при цифровите.

При разговори от аналогов телефон един импулс ще се отчита на 7 минути през деня и на всеки 9 минути нощем, предвижда новата система на БТК, която се въвежда първо в големите градове. Отчитането на импулс на цифровите телефони ще остане на всеки 5 минути. Досега градският разговор от аналогов телефон струваше 9,6 стотинки с ДДС, а занапред ще се таксува според неговата продължителност.

Освен тези, които обичат да говорят дълго по домашния си телефон, промяната ще ощети най-много абонатите, които използват аналоговите си телефони за достъп до Интернет.

За селищни повиквания за достъп до Интернет от аналогови телефони един таксов импулс вече ще се отброява на всеки 10 минути през деня и на 14 минути нощем. В БТК не очакват въвеждането на импулсното таксуване да доведе до рязко покачване на месечните сметки, защото според статистиката средната продължителност на разговорите от домашните телефони е 2,5 - 3 минути.