Гаранционен фон от 14 милиона евро ще подпомага смесените проекти на български и френски фирми и ще насърчава френските инвестиции у нас.

Декларация за това беше подписана в Париж между френския делегиран министър на външната търговия и министъра на икономиката Лидия Шулева.