Възможно е да бъдат одобрени повече проекти за буквар за  първокласниците, стана ясно днес.

Жанровете приказка, разказ, стихотворение, гатанка и пословица, без  да се опоменават техните автори, трябва да бъдат включени в новите буквари, се посочва в програмата. 
На екипите  е дадена свобода да преценят кои точно произведения на кои автори ще включат.


Първолаците ще изучават първо гласните - тесни и широки, после съгласните - М, Н, Р, Л и Й,  от следващата година. След това те ще трябва да овладеят двойките звучни и беззвучни съгласни Б-П, В-Ф, Д-Т, Г-К, З-С и Ж-Ш. Освен това вече ще се изучават и звуците ДЖ и ДЗ.  Така първокласниците ще се научават по-бързо да четат и пишат, смятат експертите.

Проектите на учебниците за първи клас трябва да бъдат предадени в Министерството на образованието до средата на май.

Едно от изискванията към текстовете в читанките е да формират национално самосъзнание, а точно такъв текст е Вазовото стихотворение "Аз съм българче",  допълниха от МОН.