Новите предизвикателства пред присъединяването на Източноевропейските страни към НАТО и гражданският контрол върху службите за сигурност ще бъдат обсъдени на кръгла маса, организирана от Атлантическия клуб в България. В дискусията в хотел "Шератон" се очаква да участват депутати, политолози и социолози, представители на неправителствени организации, експерти.