В комисията за проверката е назначен и счетоводител.