От държавния бюджет се предоставят 5 840 684 лева за модернизиране и оптимизация на държавните висши училища, в изпълнение на Постановление 168 от 17 юни на Министерския съвет. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието, младежта и науката.

На сайта на МОМН е публикуван списък по професионални направления на 19 държавни висши училища, които получават от държавния бюджет по 5 или 10 процента допълнително финансиране от субсидията за издръжка на обучението. Тези допълнителни средства са за насърчаване на процеса на модернизиране на висшите училища.