Министърът на труда и социалната политика Христина Христова ще се срещне утре с представители на пенсионноосигурителните дружества, съобщи пресцентърът на МТСП.

Ще бъде обсъдена концепция за наредба за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и пенсионноосигурителните дружества.

Участниците в срещата ще дискутират и проект на наредба за реда и начина за промяна на участието и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурените лица от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване към друг фонд, управляван от допълнително пенсионноосигурително дружество.