125 депутати подкрепиха измененията, един се въздържа.

Промените в закона за автомобилните превози предвижда, разрешенията за таксиметрови превози да се издават от кмета на общината. Общинските съвети ще определят броя на таксиметровите автомобили, които могат да возят клиенти на територията на общините.

Промените задължават общинарите, да определят и срока на валидност на разрешенията за таксиметрови услуги. Срокът трябва да е еднакъв за всички превозвачи и да не е по-малък от една година. Нелегалните таксиметрови шофьори ще бъдат глобявани между 500 и 1 000 лева.