Министърът на транспорта и съобщенията Николай Василев коментира с тези думи вчерашното решение на Върховния административен съд, според което е налице мълчаливо съгласие на Надзорния съвет на агенцията за приватизация за продажбата на БТК на "Вива венчърс".