Населените места, в които към 15 септември живеят повече от двеста и петдесет жители автоматично ще възстановят статута си на кметства. Така жителите им ще имат право да гласуват за кметове и общински съветници на изборите на 26 октомври. Това стана възможно с приетата от Парламента поправка в Закона за административно-териториалното устройство. Според вносителите й поправката обезсилва издадените от президента Георги Първанов укази, с които той насрочи изборите в 94 новосъздадени общини за 9 ноември.