Внесените преди ваканцията промени предвиждат отпадане на пълния имунитет за съдии, прокурори и следователи. Магистратите ще стават несменяеми чак след пет години стаж, а ръководителите ще имат мандат от 5 години и право да заемат поста два мандата.

Това обаче няма да е достатъчно за постигане на справедлив и бърз съд за българските граждани. Около това се обединиха всички членове на временната комисия. Предвидено е в 6-месечен срок на базата на новите текстове от Конституцията да бъдат извършени поправки в редица закони.

"Това е вече една дълга работа, която надявам се да има такъв консенсус, какъвто имаше Конституцията, но не съм такъв оптимист, тъй като става дума за конкретни закони вече и винаги има много мнения, много концепции", каза Константин Пенчев, член на временната комисия за промени в Конституцията.

Ако не свършим и тази работа, все едно че не сме правили нищо, допълни Пенчев.

След приемането на първите промени в Конституцията, временната комисия ще продължи работа за изготвяне и на други поправки - основно свързани с членството на България в НАТО и в Европейския съюз.