Междуведомствена комисия, назначена със заповед на министъра на културата Вежди Рашидов, ще извърши проверка на място и по документи на цялостното състояние на Архитектурно-историческия резерват "Старинен Пловдив".

Междуведомствената комисия включва служители от Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство", от отдел "Недвижимо наследство", както и експерти от Националния институт за недвижимо културно наследство. Комисията ще посочи мерки за опазването на културно-историческото наследство в резервата и за пълноценен достъп до него от страна на посетителите.