Днес министърът на здравеопазването Жан-Франсоа Матеи призна в радио интервю, че броят на жертвите на необичайно високите температури може да се окаже 5 000. Според министъра, правителството не е било информирано своевременно за мащабите на кризата. Жертвите изправиха санитарнтите власти пред сериозни проблеми. Стигна се дотам властите да превърнат голяма търговска хладилна камера във временна морга в центъра на Париж.

Миналата седмица френските медици получиха заповед да прекъснат отпуските си. Заповедта за явяване на работните места бе издадена в съответствие с план, предвиден за извънредни ситуации като терористични нападения, природни бедствия и епидемии.