Средната месечна заплата в България през последните месеци плавно се покачва. През второто тримесечие на 2010 година тя е 640 лв. и е нараснала с 3,4% спрямо януари, февруари и март. Спрямо същия период на миналата година увеличението е с над 8%. Данните са на Националния статистически институт.

Най-много са се повишили доходите на тези, които работят в областите финанси и застраховане, в строителството, и в търговията с недвижими имоти.

Най-малко увеличение е имало в дейностите "Доставяне на вода, канализационни услуги, управление на отпадъците", както и в държавната администрация.

От Националния статистически институт съобщиха, че най-високи средни заплати през второто тримесечие на 2010 г. са получили наетите в областите финанси и застраховане, енергетика, комуникации.