Работна среща по проблемите на гражданите с ТЕЛК и НЕЛК ще се проведе по инициатива на омбудсмана Гиньо Ганев. В партньорство с представители на Националната експертна лекарска комисия, Министерството на здравеопазването, НЗОК, НОИ, Министерство на труда и социалната политикаи Министерството на финансите ще бъдат обсъдени възможностите за бързото решаване на проблемите, свързани с медицинската експертиза на работоспособността.

Омбудсманът ще настоява пред компетентните институции да се изгради единна информационна система, която да позволява свързването на отделните звена и институции, както и осигуряване достъп на гражданите до необходимата им информация. Тази информационна система ще гарантира прозрачност на дейностите, свързани с медицинската експертиза на работоспособността на гражданите и ще подпомогне провеждането на тази експертиза в разумни срокове.