"Синята зона", "зелените вълни", кръстовищата на две нива, миенето на улиците и преминаването от въглища на газ са част от мерките, набелязани в новата програма за намаляването на фините прахови частици и азотния диоксид, съобщи БТА, като цитира председателя на комисията по околна среда на Столичния общински съвет Лорита Радева.

Програмата предстои да бъде гласувана в четвъртък на заседание на Столичния общински съвет. Това е вторият документ, който се изготвя с мерки за
намаляването на вредните емисии, посочи заместник-кметът Мария Бояджийска.

За изминалите десет години само чрез разширяването на "синята зона" ( от 5 000 на 11 000 места) е постигнато намаление на вредните емисии с 30%.

С 12 000 тона на година е намаляло количеството въглероден двуокис заради разширяването на метрото и редуцирането на трафика в източната част на столицата с близо 23 000 автомобила дневно.

Благодарение на разширяването на газопреносната мрежа и включването на нови абонати се избягва емисия от над 570 тона фини прахови частици във въздуха около града.

Миенето на улиците обаче не осигурява очаквания ефект. Причината е, че не може да се мие под паркираните на улицата автомобили и фактът, че мръсната вода няма накъде да се оттече. Експертите отбелязват, че по този начин след изпаряването на водите по
уличните платна остава прах - ефектът е краткотраен, с оросителен характер и не елиминира възможността за вторично действие.

Допълнително намаляване на фините прахови частици ще има след пускането на новите участъци от Южната дъга на Околовръстното шосе, което ще доведе до изместването на част от трафика от централната градска част, посочват специалистите.

Като мерки за намаляване на вредните емисии се препоръчва поставянето на слънчеви колектори и монтирането на такъв тип бойлери в 13 детски заведения, както и подмяната на вътрешните отоплителни инсталации на училища и детски градини с
цел увеличаване на енергийната им ефективност.

Възстановяването на "зелената вълна" по част от столичните булеварди също ще допринесе за намаляване на фините прахови частици във въздуха. Специалистите препоръчват и временни ограничения на трафика в зоните с наднормено ниво на
прахови частици - въвеждането на режим на движение "четни-нечетни номера".

За да се намали пък общия обем на замърсяванията от автомобили, е необходимо да се
повиши привлекателността на градския транспорт, смятат специалистите.

Препоръчва се и създаването на нови тревни площи върху незатревените пространства, които са източници на прах.

Засиленият контрол върху строителните площадки, както и при възстановяването на пътни платна ще доведе до намаляване на замърсяването от тях и около тях.

Предлага се и да се въведе регистър на автомивките, автосервизите и другите малки обекти, потенциални източници на аерозоли, прах и газове.

Експертите са на мнение, че през следващата година трябва да започне въвеждане на система за почистване на обществени места от паднали листа със специалзирана техника, с което ще се намали количеството отложен по тях прах, както и вторичното му действие за замърсяване на околното пространство.

Предлага се да не се допуска използването на пясъчно-солни смеси за зимно почистване и поддържане в границите на градската територия.

Освен това трябва да се увеличи честотата на миене на уличната мрежа.

В по-дългосрочен план се препоръчва въвеждането на диференцирани такси за паркиране или други средства за избягването на задръстванията в централната градска част.

Увеличаването на велосипедните алеи е мярка за постигнато на нулеви емисии от прах.