За да получим кредит от банка или някаква стока на изплащане, трябва да представим като задължителен документ ксерокопие от личната си карта и личните карти на поръчителите.

"Ксерокопието удостоверява данните, които вие сте попълнил в лизинговата карта, и по принцип, за да е сигурно, данните от анкетната карта да отговарят на самата лична карта", посочи Георги Анев, управител на магазин.

Юристът Красимир Димитров смята, че няма законово основание юридически лица да изискват фотокопия на документи за самоличност. Това е възможно, ако са регистрирани в Комисията за защита на личните данни. Досега регистрираните са около 200, а няколко хиляди фирми и банки изискват копията без правно основание.

"Фотокопирането на лични документи и създаването на регистър от такива не е в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Документите за самоличност и, по-специално, личната карта се ползват със защита по Закона за гражданската регистрация, освен фотокопирането, аз смятам, че е съвсем незаконосъобразно предоставянето им с различни цели. Има забрана, включително те не могат да бъдат предмет на залог, да кажем гаранция някаква, но това се среща" заяви Красимир Димитров.

Ако банка или фирма изисква копие от личната ви карта за извършване на услуга, тя трябва да ви информира за причините и последиците от това. В противен случай можете да подадете жалба до Комисията или да заведете граждански иск срещу юридическото лице. Санкциите, които предвижда Закона за защита на личните данни, са от 500 до 5 000 лева.